hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Organizácie envirorezortu vykonávajú záchranné práce v Nižnej Slanej

ilustračný obrázok

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., už druhý deň realizuje záchranné práce kvôli nekontrolovaným únikom banských vôd do rieky Slaná. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča, poslanec NR SR Vladimír Zajačik, prednosta Okresného úradu Rožňava Jaroslav Šíp a starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga priamo na mieste skontrolovali realizáciu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu znečistených banských vôd do rieky Slaná.

Podľa štátneho tajomníka MŽP Michala Kiču envirorezort predstavil minulý týždeň návrh efektívneho a funkčného rýchleho riešenia. „Ponúkli sme konkrétne riešenia pre ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Práce na znížení presakovania povrchových vôd do bane sa už začali koncom minulého týždňa. V najbližších dňoch podľa prísľubu rezortu hospodárstva Banská záchranná služba začne realizovať aj práce priamo v bani,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Odborníci MŽP sa rieke Slaná a bani v Nižnej Slanej venujú už niekoľko týždňov. V piatok 1. apríla MŽP predstavilo plán prvotných prác, ktoré znížia množstvo vôd vtekajúcich do vydolovaných banských priestorov, aby sa následne znížilo aj množstvo znečistených banských vôd, vytekajúcich do rieky Slaná. Ide o úpravu korýt vybraných povrchových tokov, ktoré vtekajú do priestorov bane, a zásahy priamo v priestoroch bane, kde došlo k prerušeniu odvodňovacieho potrubia. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., v obci Kobeliarovo už začal s úpravou koryta potoku. Zásah Banskej záchrannej služby vo vnútorných priestoroch bane je v réžii Ministerstva hospodárstva SR.

MŽP ponúklo rezortu hospodárstva, Hlavnému banskému úradu SR a štátnemu podniku Rudné bane vypracovať expertízu, ktorá navrhne zmeniť banskú legislatívu, pretože v súčasnosti táto legislatíva nedostatočne upravuje postupy pri vzniku podobných situácií a umožňuje prevádzkovateľom baní, akým bol aj skrachovaný podnik Siderit, zbaviť sa zodpovednosti za udržiavanie technického stavu nevyužívaných banských diel. MŽP navrhne rezortu hospodárstva aj zavedenie povinnosti účelovej finančnej rezervy, ktorú budú tvoriť prevádzkovatelia baní, aby bol dostatok financií na udržanie vyhovujúceho technického stavu aj po ukončení činnosti v baniach.