hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana prírody nad zlato

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) aj v prípade ťažby zlata stojí na strane ochrany životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt regiónu Podpoľanie. V tejto súvislosti sa dnes so zástupcami MŽP stretol podpredseda banskobystrického kraja Roman Malatinec, predstavitelia Odborového zväzu KOVO a tiež občianski aktivisti z OZ Podpoľanie nad zlato, ktorí sú podpísaní pod petíciou proti povoleniu ťažby zlata v regióne Podpoľania.

Hoci na Slovensku má ťažba vzácnych kovov bohatú históriu, je len ťažko zlučiteľná so záujmami prírody. Štátny tajomník MŽP Juraj Smatana ubezpečil zástupcov samospráv, odborárov a občianskych aktivistov, že MŽP stojí na strane ochrany životného prostredia. „Na ministerstve budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na ochranu prírodných zdrojov a životného prostredia,“ zdôraznil štátny tajomník Smatana.

Platnosť rozhodnutia prieskumného územia na ťažbu zlata na Podpoľaní, vydaného predchádzajúcim vedením MŽP, vyprší 12. februára 2022. Prieskumné územie určuje MŽP spravidla na obdobie štyroch rokov. Ide o licenciu, ktorá vo vymedzenom priestore umožňuje držiteľovi prieskumného územia vykonávať iba geologické práce, ktoré nie je možné v žiadnom prípade považovať za ťažbu nerastov. „Zároveň je to však jeden z dôležitých krokov, na ktorých základe môže príslušný banský úrad, patriaci pod rezort hospodárstva, vydať povolenie ťažby,“ podčiarkol štátny tajomník Juraj Smatana.

Ministerstvo zohľadňuje poslednú judikatúru správnych súdov a  zahraničnú legislatívu, a na základe nich preveruje možnosť, ako zabezpečiť účasť obcí a dotknutých obyvateľov v konaniach o určenie prieskumných území. Podľa štátneho tajomníka Michala Kiču je pochopiteľné znepokojenie obyvateľov vidieka, keď sa až po vydaní rozhodnutia dozvedajú o určení prieskumného územia v ich obci: „Príklady z minulosti, a to aj z regiónu Podpoľania, v rámci snáh o ťažbu uránu, či o prieskum ťažby zemného plynu na severovýchode Slovenska, ukazujú potrebu zapojenia miestneho obyvateľstva do rozhodovania už na jeho začiatku,“ podčiarkol štátny tajomník Michal Kiča.

Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia na Podpoľaní je už niekoľko rokov predmetom súdneho konania. Najskôr ho vydal odbor štátnej geologickej správy MŽP, neskôr ho zrušil ministrom životného prostredia. Na Krajskom súde v Bratislave sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministra o zrušení rozhodnutia, ktorým sa určilo prieskumné územie v roku 2018. Súčasné vedenie ministerstva 15. decembra 2021 podalo proti zrušujúcemu rozsudku Krajského súdu v Bratislave kasačnú sťažnosť – teda mimoriadny opravný prostriedok, o ktorom teraz rozhoduje Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
Keďže sa 12. februára 2022 skončí platnosť rozhodnutia prieskumného územia na ťažbu zlata, spoločnosť, ktorá má záujem o ťažbu, nebude môcť ďalej vykonávať prieskum daného územia bez toho, aby jej bolo vydané nové určenie prieskumného územia.