hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pri realizácii reforiem envirorezort intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou

ilustračný obrázok

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča dnes na pôde envirorezortu prijal generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Mária Navu, aby prediskutovali ďalšie možnosti podpory prostredníctvom Nástroja technickej pomoci (Technical support instrument-TSI). Tento nástroj poskytuje členským štátom EÚ technickú podporu pri navrhovaní a realizácii reforiem vo forme strategického a právneho poradenstva, analýz, štúdií, tréningov a expertných návštev.

Témou rokovania boli aj potrebné reformy a priority Slovenska, definované v národnom pláne obnovy a odolnosti a tiež ukončené a prebiehajúce projekty realizované z TSI.
V máji 2022 sa ukončila realizácia projektu na prípravu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike, ktorá pomôže zelenej transformácii Slovenska. Súčasťou projektu bola aj podrobná analýza priorít cestovnej mapy, ktorá bola zameraná na potraviny a bioodpad, stavebníctvo, udržateľnú spotrebu a výrobu a ekonomické nástroje. Výstupom je súbor konkrétnych opatrení, implementačný a komunikačný plán a tiež monitorovací rámec. Podľa štátneho tajomníka Kiču projekt cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo bol veľmi užitočný pre snahy zlepšiť obehové hospodárstvo na Slovensku, pretože niektoré kľúčové odporúčania sa transformovali z týchto analýz do reality. „V budúcnosti bude pre nás dôležité presadiť výsledky cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo do vládnych rozhodnutí a vypracovať na ich základe akčný plán, ktorý sa bude opierať o expertné poznatky. Taktiež chcem veľmi oceniť spoluprácu s DG REFORM, Európskou komisiou, a tiež s OECD,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Aktuálne sa EK v rámci programu TSI sústreďuje na podporu členských štátov EÚ, ktoré sa chcú pripraviť na dôsledky klimatickej krízy. O podporu sa uchádza aj MŽP SR so zámerom vypracovať novú stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy do konca 2025 (NAS 2025). Cieľom novej NAS 2025 je zvýšenie odolnosti ľudí, miest, ekosystémov a ekonomík voči vplyvom zmeny klímy, pričom dôležité je dosiahnuť, aby sa adaptácia stala integrálnou súčasťou plánovania rozvoja krajiny, rozhodovania a tvorby rozpočtov. „Máme v pláne pripraviť novú stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy, pretože aktuálna je z roku 2018 a v budúcnosti budeme potrebovať oveľa ambicióznejšiu stratégiu, čo sa týka jej cieľov. Taktiež MŽP SR pripravuje nový zákon o klimatickej neutralite,“ dodal štátny tajomník Kiča.
Ďalším projektom TSI je rozbiehajúci projekt Inštitútu environmentálne politiky (IEP), zameraný na klimaticko-energetické modelovanie pre potreby zelenej transformácie. Jeho cieľom je príprava niekoľkých alternatívnych scenárov vývoja slovenskej ekonomiky a emisií skleníkových plynov s výhľadom aspoň do roku 2060.

Ostatné projektové zámery súvisia s implementáciou plánu obnovy v  oblasti obnovy rodinných domov. MŽP SR však v budúcnosti ráta s využitím nástrojov TSI najmä pri príprave cielených reforiem súvisiacich s realizáciou plánu REPowerEU.