hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

NA CESTE K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE: PODKLADY POZÍCIE SLOVENSKA K BALÍKU FIT FOR 55

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo analytickú štúdiu pre ostatné rezorty k balíku Fit for 55. Analýza vychádza z podkladovej štúdie, prípravu ktorej viedol Inštitút environmentálnej politiky a pracovali na nej kolektívne viaceré analytické jednotky a inštitúcie štátnej správy. Len na základe kvalitných odborných analytických podkladov založených na dátach môže vláda Slovenskej republiky zaujať zodpovedné stanovisko k opatreniam balíka Fit for 55.

Analýza bola pôvodne vypracovaná v marci 2022 ako interný podklad pre vládu SR. Keďže vojna na Ukrajine a energetická kríza otvorili nové výzvy, tím analytikov pokračuje v práci a v najbližších mesiacoch sa sústredí na rozpracovanie vybraných častí, analýzy o nový kontext, ako aj na prípravu opatrení na zníženie závislosti od ruských energonosičov.

Opatrenia tohto nového klimatického balíčka zahŕňajú reformy systému obchodovania s emisiami, vrátane jeho výrazného rozšírenia, sprísnenie noriem CO2 s cieľom prechodu na elektromobilitu, zavedenie tzv. „uhlíkového cla“ pre vybrané komodity, či dosiahnutie uhlíkovej neutrality v sektore využívania pôdy, lesného hospodárstva a pôdohospodárstva. Tieto i ďalšie opatrenia si budú vyžadovať rozsiahle investície. Výsledkom by ale mala byť odolnejšia ekonomika a líderstvo v nízkouhlíkových technológiách. Na tlmenie negatívnych sociálnych dopadov bude zriadený Sociálno-klimatický fond.

Balík Fit for 55 cieli na zvyšovanie energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov energie, ako aj znižovanie spotreby palív, čo zvyšuje energetickú bezpečnosť. V roku 2030 by celková spotreba energie na Slovensku mala byť nižšia o viac ako 4 % oproti referenčnému scenáru. Najväčší rozdiel by mal nastať v importe energie, ktorý by mal byť v roku 2030 nižší až o 18 %. Pokles importu redukuje závislosť od externého prostredia a podporuje tvorbu energie na Slovensku, čo zvyšuje energetickú bezpečnosť SR. Produkcia primárnej energie by mala byť vyššia o 15 % oproti referenčnému scenáru.

Spolu s obnoviteľnými zdrojmi by Slovensko mohlo dosiahnuť takmer 90 % bezemisnej výroby elektrickej energie. Elektrická energia z fosílnych palív by mala mať v roku 2030 podiel 10 až 12 %, čo je polovica podielu v roku 2020. Zavedenie uhlíkového cla podporí významné odvetvia domáceho priemyslu. Výroba ocele môže v dôsledku známych zámerov a politík dostať silný stimul pre dlhodobú udržateľnosť. Keďže nebolo možné namodelovať všetky opatrenia, preto sa predpokladá, že celý balík bude mať ešte väčší pozitívny vplyv na tieto ukazovatele.

Balík Fit for 55 vznikol v reakcii na núdzovú situáciu v oblasti klímy a biodiverzity. Európska komisia ho predstavila s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % oproti roku 1990 a následne v roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Od roku 1990 došlo k oddeleniu rastu emisií CO2 a rastu ekonomiky. Kým európske hospodárstvo odvtedy vzrástlo o viac ako 62 %, emisie klesli o 24 %. Splnenie cieľa poklesu o 55 % si však bude vyžadovať zásadnú transformáciu ekonomiky.

Štúdia je zverejnená na internetovej stránke MŽP SR: https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/analyza-vplyvov-balika-fit-55.html.