hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zachráňme Žitný ostrov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravilo videokonferenciu za účasti 185 odborníkov na ochranu vôd Žitného ostrova, zástupcov štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumných pracovísk a mimovládnych organizácií. Minister životného prostredia Ján Budaj spustil spoločne s poslankyňou Národnej rady SR Annou Zemanovou iniciatívu za záchranu najväčšej zásobárne pitnej vody na Slovensku a v strednej Európe – Zachráňme Žitný ostrov.

Žitný ostrov sa formoval milióny rokov. Štrky a štrkopiesky premieľané dunajskou vodou vytvorili obrovské zásoby vysokokvalitnej vody. „Využiteľné zásoby kvalitnej pitnej vody s 20 tisíc litrami za sekundu robia zo Žitného ostrova poklad, ktorého hodnota je pre štát nevyčísliteľná,“ zdôraznil minister Ján Budaj.
V dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, spojeného s používaním pesticídov, skládok odpadov, ohrozujúcich podzemné vody, ale tiež znečistenia z mnohých obcí bez funkčnej kanalizácie dochádza k ohrozeniu bohatstva Žitného ostrova.

Podľa slov poslankyne NR SR Anny Zemanovej doplácame nielen na chyby z minulosti, ale zbytočne si vytvárame aj nové ekologické hrozby. „No za toho najväčšieho vinníka, zodpovedného za znečistenie podzemných vôd, považujem ľahostajnosť a nevšímavosť bývalých vlád, ktoré privierali oči nad elementárnymi nedostatkami. Zanedbané sa teraz snažíme vyriešiť. Oceňujem, že súčasná vláda, vrátane ministra Jána Budaja, si túto tému osvojila a v záchrane Žitného ostrova vidí prioritu. Verím, že pripravíme a urobíme najefektívnejšie riešenia, ktoré zaistia čistú pitnú vodu aj pre nás aj naše deti. Veď všetci chceme žiť v zdravej a zelenej krajine," pripomenula Anna Zemanová.

MŽP pripravuje dokument – Akčný plán ochrany vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorý komplexne usmerní ochranu vôd na území Žitného ostrova. V tejto súvislosti vznikli odborné pracovné skupiny, ktorej súčasťou budú aj samosprávy, univerzity a mimovládne organizácie. Zaoberať sa budú odhaľovaním zdrojov znečistenia vôd, kompetenciami úradov a účinnejšou ochranou.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaj dokument navrhne opatrenia, kde a za akých podmienok bude možné budovať menšie čistiarne odpadových vôd, alebo domové čistiarne v obciach Žitného ostrova.

MŽP presadzuje nadradenosť verejného záujmu ochrany vôd pri územnom plánovaní, vyhlasovaní nových a prehodnocovaní aktuálnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov nad ostatnými záujmami. „Využitie zdrojov pitnej vody a efektívne zabezpečenie ich ochrany vo vyhlásených ochranných pásmach zdrojov pitnej vody musí mať prioritu pred hospodárskym využitím územia developermi,“ dodal minister Budaj.

MŽP podporuje tiež ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu ochrániť zdroje podzemnej vody. Poslanci parlamentu v prvom čítaní schválili nový stavebný zákon, ktorý všakMŽP nepovažuje v tejto forme za akceptovateľný. MŽP spolu s poslancami OĽANO dosiahlo garanciu, že stavebná legislatíva z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého sa v druhom čítaní zbaví nedostatkov.