hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reforma nakladania so stavebným odpadom zvýši recykláciu

ilustračný obrázok

 

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava zavádza selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Novelu zákona o odpadoch podporilo v prvom čítaní 87 poslancov parlamentu.​

Reforma stavebného odpadu sa týka priemyselných odpadov a veľkých stavieb, veľkých developerských firiem, rekonštrukcie ciest, či chodníkov. Nová právna úprava zavádza v tomto smere selektívnu demoláciu, ktorá podporuje triedenie pri zdroji, šetrí peniaze a podporuje obehové hospodárstvo. V zmysle novej právnej úpravy sa bude vyžadovať, aby sa recyklovalo najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Selektívna demolácia zníži náklady na odstránenie stavebných odpadov desaťnásobne, oproti nákladom súvisiacich s uložením odpadu na skládku.
Reforma nezasahuje do drobného stavebného odpadu, ktorý patrí pod komunálny odpad a na zberný dvor. Pre zberné dvory nenastáva zmena v spôsobe využívania drobného stavebného odpadu. Pre bežného človeka, ktorý žije v rodinnom, alebo bytovom dome a rekonštruuje si kuchyňu, kúpeľňu, alebo izbu, sa novela zákona o odpadoch nedotkne.

Pri bežnej rekonštrukcii ide o drobný stavebný odpad, ktorý skončí na zbernom dvore. Za drobný stavebný odpad občan buď zaplatí za konkrétne množstvo vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo tento poplatok je súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. Každá samospráva si podrobnosti upravuje vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení.

Ďalšou povinnosťou, ktorá vyplýva z návrhu novely zákona o odpadoch, je zriadenie miesta na triedenie stavebného odpadu a následná povinná systematická kontrola. Spoločnosti, ktoré vykonávajú selektívnu demoláciu, musia zabezpečiť špeciálne kontajnery na jednotlivé typy odpadov priamo na stavbe, následne aj odvoz vytriedených zložiek odpadu zo stavby. Tieto materiály sa môžu opätovne využiť na ďalšie spracovanie. Taktiež sa zavádza povinnosť ohlásiť začiatok a ukončenie demolačných prác. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov.

Návrh reformy stavebného odpadu schválil vládny kabinet 6. apríla 2022. Viac informácií nájdete na: https://www.minzp.sk/spravy/reformou-nakladania-so-stavebnym-odpadom-zvysi-miera-recyklacie.html.​​