hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Cezhraničná spolupráca

HU - SK pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny - 27.2.2018
Dňa 27.02.2018 sa v Dunajskej Strede uskutočnilo zasadnutie slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre ochranu prírody a krajiny. Stretnutia sa zúčastnilo 17 zástupcov z Maďarska (Ministerstvo poľnohospodárstva, Správa národného parku Aggtelek) a Slovenska (Ministerstvo životného prostredia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky), ktorí si vymenili aktuálne informácie týkajúce sa starostlivosti o územia európskej sústavy Natura 2000, riadenia národných parkov, ako aj nových bilaterálnych projektov. Prezentácie sa nachádzajú nižšie. Súčasťou stretnutia bola aj exkurzia do Chránenej krajinnej oblasti/Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, kde bolo prezentované sprietočnenie Medveďovského ramena realizované v rámci projektov BROZ podporených z finančného nástroja LIFE.

 

HU - SK pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny - 13.9.2019

Dňa 13.9.2019 sa na základe pozvania zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska uskutočnilo bilaterálne pracovné stretnutie slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre ochranu prírody a krajiny, ktorého obsahom boli 3 hlavné témy - ochrana jaskýň, cezhraničné projekty a skúsenosti s tzv. dialógom o prírode (neformálnym rokovaním s Európskou komisiou).
V rámci prvých dvoch tém boli prezentované a zhodnotené výsledky viacerých bilaterálnych projektov s rôznym zameraním: rozvoj speleoterapie v jaskyniach Slovenského krasu a Aggtelegského krasu; zlepšenie infraštruktúry na pozorovanie vtáctva a environmentálna výchova v Slovenskom krase a Aggtelegskom krase, ale aj koordinácia aktivít v rámci prípravy prírodného parku na Žitnom ostrove. Takisto boli diskutované výsledky projektu DANUBEparksCONNECTED (Premostenie podunajských chránených území do Dunajského biokoridoru) podporeného z Dunajského nadnárodného programu.
Zástupcovia oboch ministerstiev prezentovali pokrok v budovaní sústavy Natura 2000 a stručné závery zo správy zo správy podaných podľa článku 17 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a podľa článku 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva. V diskusii odzneli informácie o príprave a procese schvaľovania programov starostlivosti o územia Natura 2000 na území oboch štátov.
Po ukončení stretnutia sa uskutočnila krátka exkurzia do jaskyne Szemlőhegy, ktorá je využívaná aj pre účely speleoterapie.

 

pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny   pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny

pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny   pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny

pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny