Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Memorandum o porozumení o ochrane migrujúceho dravého vtáctva v Afrike a Eurázii