Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia o prerokovaniach dokumentácie ochrany prírody

Oznámenia o prerokovaní návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia: