hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ

Národný park Nízke Tatry bol v dňoch 10-12.10.2016 miestom Stretnutia riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ. Podujatie sa konalo v hoteli Partizán na Táloch, ale účastníci tiež navštívili Bystriansku jaskyňu a Národnú prírodnej rezerváciu Dobročský prales.

Stretnutie riaditeľov je najvýznamnejším pracovným rokovaním ochrany prírody konaným na Slovensku počas Predsedníctva Slovenskej republiky k téme ochrany prírody. Účastníci prijali plán pre naplnenie cieľov Stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020. Potvrdili význam smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva pre ochranu prírody reflexia záverov Svetového kongresu IUCN, workshopu k financovaniu ochrany prírody, konaného v Bratislave, ale aj ďalšie aktuálne témy, akými je ochrana veľkých šeliem v Európe.

Stretnutia sa zúčastnilo 69 účastníkov, z toho 51 zástupcov 22 členských štátov EÚ, 3 predstavitelia Európskej komisie a 15 zástupcov z 11 mimovládnych organizácií. Podujatie pripravilo MŽP SR v spolupráci so ŠOP SR. Prezentácie sú dostupné nižšie.