hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Čisté Slovensko

Logo Čisté Slovensko

 

Čo je iniciatíva čisté Slovensko?

ilustrácia upratovania

Čisté Slovensko je iniciatívou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), jej hlavným cieľom je upratať voľne pohodený odpad v našej prírode, v lesoch či v riekach. V spolupráci s organizáciami MŽP SR, obcami, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, dobrovoľníkmi, súkromnými partnermi a ďalšími subjektmi, ktoré pracujú v odpadovom segmente, bude iniciatíva čisté Slovensko pracovať na dvoch samostatných problémoch.

 

Plánujeme vyčistiť

28. 5. 2022 - Meandre Hrona - organizujú Národný park Nízke Tatry a Za živé rieky

Tradičné podujatie ČINT (čistenie Nízkych Tatier) bude tento rok zamerané na vyčistenie Prírodnej rezervácie Meandre Hrona od odpadu. Stretneme sa 28.5. o 9:00 na železničnej stanici Telgárt. Prineste si rukavice, gumáky a dobrú náladu. Vrecia na odpad a občerstvenie sú zabezpečené. Tešia sa na Vás organizátori: Národný park Nízke Tatry, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Nízke Tatry, Iniciatíva Za živé rieky a obec Telgárt.

Môžete sa prihlásiť na akciu na Faceboou


Už sme vyčistili

21. 5. 2022 - turistické chodníky v NP Malá Fatra

 

V sobotu 21.mája 2022 sa uskutočnilo plánované čistenie turistických chodníkov v NP Malá Fatra, ktoré organizovalo Občianske združenie Rozsutec z Terchovej, zastúpené p. Jozefom Mičom, v spolupráci so Správou NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne. Podujatia sa zúčastnilo vyše 30 dobrovoľníkov, vrátane pracovníkov Správy NP Malá Fatra a riaditeľa správy RNDr. Michala Kalaša.

Vyčistené boli nasledovné úseky turistických chodníkov: celý Zbojnícky chodník až do sedla Príslop, Náučný chodník Diery vo všetkých jeho úsekoch (Dolné Diery, Nové Diery, Horné Diery), Podrozsutec, Medziholie, žltý chodník na Poludňový Grúň a Osnica.

Akciou sme sa pripojili k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR, ktoré prostredníctvom kampane Čisté Slovensko koordinuje a organizuje upratovacie akcie na celom Slovensku s cieľom vyčistiť voľne pohodený odpad v prírode. Teší nás, že odpadu v chránenom území nebolo veľa, čo svedčí o uvedomelých návštevníkoch so záujmom o zdravé a čisté životné prostredie.

 

 


 

 

6. 5. 2022 - brehy Klátovského ramena

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Bratislave a OZ Zelené dedičstvo – Zöld örökség začínajú revitalizovať Klátovské rameno. Spolu s partnermi sme už zmapovali prvé skládky nelegálneho odpadu v okolí Klátovského ramena.

 


 

5. 5. 2022 - Banská Bystrica - povodie Hrona

Zamestnanci Riaditeľstva Štátnej ochrany prírody SR sa v rámci aktivít spojených s Dňom Zeme a akcie Za krajšie mesto zapojili do čistenia voľne pohodeného odpadu v našej prírode a vyzbierali 66 vriec malého a iného veľkobjemového odpadu v Banskej Bystrici v povodí rieky Hron. 


 

23. 4. 2022 - Skalica - čistenie mesta a Zlatníckeho potoka

Skaličania čistili svoje mesto s účasťou a pomocou štátneho tajomníka Michala Kiču.

 


 

22.4.2022 Revúca - čistenie rieky Muránka a jej prítokov

Pri príležitosti Dňa Zeme sa od piatka 22. apríla 2022 konali v našom regióne viaceré podujatia zamerané na čistenie rieky Muránka a jej prítokov. Zapojiť ste sa mohli v mestách Revúca, Jelšava a v obciach Muráň a Meliata. 

Do čistenia riek Muránka, Zdychavka, lokality Za Laca a ekocestičky sa v piatok v Revúcej zapojilo spolu 126 ľudí. Po boku pracovníkov Správy NP Muránska planina a Mestského úradu Revúca pracovalo 94 žiakov a študentov a 12 pedagógov takmer všetkých miestnych základných a stredných škôl. Spoločne sa nám podarilo z riek i lokalít, ktoré majú slúžiť miestnym ľuďom na oddych a vzdelávanie, vyzbierať 151 vriec odpadu, pneumatík a ďalšieho nadrozmerného odpadu. Z časti riek Zdychavka a Muránka a bezprostredného okolia Revúcej tak zmizlo približne 2590 kg odpadu. Naše tradičné podujatie Spoločne za čistú Muránku však nebolo jediným podujatím, ktoré v tento deň v meste prebiehalo. Žiaci ZŠ Hviezdoslavova vyčistili aj ďalšie lokality v meste.

 


 

22. 4. 2022 - Spišská Nová Ves - upracme si mesto

MŽP prevzalo záštitu nad aktivitou ku Dňu Zeme - video an Facebooku: https://fb.watch/cG1cRaZGay/


 

19. 4. 2022 - Čistenie údolia Slatiny (Riekoles pri Slatinke)

Viac info - udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3081355272077176


 

14. 4. 2022 - Čistenie sútoku Hrona a Slatiny vo Zvolene (Balkán)

Viac info - udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/344868604258322


  

9. 4. 2022 - Veľke čistenie Vodného diela Žilina

Viac info - udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/4911879878895877


 

Tvoríme kultúru čistej prírody

Voľne pohodený odpad v prírode a nelegálne skládky sú dlhodobým problémom Slovenska. Obaly, papiere a ďalšie smeti sa nedôslednosťou a nezáujmom dostávajú do prírody a znehodnocujú a škodia životnému prostrediu. Tento „littering“, teda voľne pohodený odpad, je nepekným javom, ktorý „zdobí“ slovenskú prírodu a je negatívnou vizitkou nášho vzťahu k našej krajine. Je načase, aby sme spojili úsilie a upratali si naše prírodné bohatstvo. Práve preto štartujeme iniciatívu Čisté Slovensko. Vzťah k prírode je úzko spätý so slovenskou kultúrou a životom a dnes hovoríme jasne, že naša kultúra je kultúrou čistej prírody bez odpadkov, smetí a nelegálnych skládok.

Ilustrácia upratovania

Littering - voľne pohodený odpad

Prvým je spomínaný „littering“ teda odhadzovanie odpadu do prírody. Jedným z dôležitých krokov predchádzaniu litteringu je prijatie zálohového systému, vďaka ktorému Slovenská republika od 1.1.2022 vytvorila systém na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, aby sa neodhadzovali do prírody. Napriek veľkému prínosu zálohového systému odpad, ktorý sa už v prírode nachádza, takýmto spôsobom späť nedostaneme. Práve v tomto smere je potrebné spojiť sily a podať životnému prostrediu pomocnú ruku. Vzťah k prírode je úzko spätý so slovenskou kultúrou a životom a dnes jasne hovoríme, že naša kultúra je kultúrou čistej prírody bez odpadkov smetí a nelegálnych skládok.

Ilustrácia upratovania

Nelegálne skládky

Druhým veľkým problémom Slovenska sú nelegálne skládky. Hovoríme o ľahostajnom, nezodpovednom a nezákonnom správaní sa jednotlivcov a firiem, ktoré poškodzuje životné prostredie a je hrozbou pre ľudí. Odstraňovanie nelegálnych skládok je náročný proces, za ktorý sú zodpovedné obce. Tie majú zníženú schopnosť reagovať, pretože ide o finančne náročný proces, ktorý je často spojený s trestnou činnosťou a nebezpečným odpadom. Cieľom ministerstva životného prostredia a iniciatívy Čisté Slovensko je podať obciam pomocnú ruku a aktívne odstraňovať čierne skládky na ich území.

Ako sa môžete zapojiť do iniciatívy Čisté Slovensko?

Čisté Slovensko dosiahneme spoločným úsilím. O všetkých čistiacich aktivitách budeme informovať na sociálnych sieťach MŽP SR a na tejto webstránke. Aktuálny zoznam podujatí kampane Čisté Slovensko vám umožní zapojiť sa do upratovania spolu s nami. Pre všetkých dobrovoľníkov sú pripravené potreby na čistenie našich lesov a riek, sprievodný program a občerstvenie. Tešíme sa na vašu účasť a podporu.

Ilustrácia upratovania

Osveta a vzdelávanie

Hovoriť o súčasných problémoch nestačí, je potrebné prinášať aj riešenia. Jedným z nich je aj vzdelávanie ľudí na Slovensku o škodlivosti odpadov na prírodu a zdravie. Chceme premeniť ľahostajnosť k prírode na záujem a starostlivosť o ňu. Ako to dosiahneme? Hovorme o prírode a jej krásach, ktoré si tak vážime. Učme sa o zvieratách a rastlinách a ekosystémoch, v ktorých žijú. Pripomeňme si, že tak, ako sme my súčasťou prírody, aj príroda je súčasťou nás. Nezabúdajme, že na to, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie, musíme sa naučiť dôsledne ju chrániť a udržiavať ju čistú. Prejavujme náš vzťah k Slovensku a k prírode tým, že ju budeme spoznávať a tým aj chrániť a obnovovať.