hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Čisté Slovensko

Čo je iniciatíva čisté Slovensko?

ilustrácia upratovania

Čisté Slovensko je iniciatívou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), jej hlavným cieľom je upratať voľne pohodený odpad v našej prírode, v lesoch či v riekach. V spolupráci s organizáciami MŽP SR, obcami, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, dobrovoľníkmi, súkromnými partnermi a ďalšími subjektmi, ktoré pracujú v odpadovom segmente, bude iniciatíva čisté Slovensko pracovať na dvoch samostatných problémoch.

 


Už sme vyčistili

29. 9. 2022 - Národný park Veľká Fatra 

Lokalita čistenia: Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina

Zapojili sa pracovníci Správy NP Veľká Fatra, Mestské lesy Banská Bystrica, Obec Harmanec, Dobrovoľný hasičský zbor Dolný Harmanec

Viac na FB Národného parku Veľká Fatra

Čistenie veľká fatra


23. a 24. 9. 2022 - národné parky: Tatranský, Pieninský, Muránska planina, Slovenský raj, Slovenský kras, Veľká Fatra, Malá Fatra, Nizke Tatry, Poloniny

Zúčastnilo sa 2000 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali vyše 1000 vriec odpadu pohodeného v našich najvzácneších územiach.

Foto odpadkov

Zber odkadkov

Spoločná foto dobrovoľníkov

Triedenie

 

NP Dátum Aktivita

Logo Pieninský národný park

Pieninský
národný park

23.9.2022

8:00 - lokalita 
Červený Kláštor

9:00 - lokalita
Lesnica pri Chate Pieniny

Čisté hory, čisté potoky. Lokalita: Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka. Miesto stretnutia: kemp v Červenom Kláštore.
Všetkým účastníkom budú na mieste stretnutia rozdané zberné vrecia, ochranné rukavice a pridelený určitý úsek turistického chodníka alebo brehu vodného toku.

Viac informácií nájdete tu.

logo Národný park Slovenský kras

Národný park
Slovenský kras

23.9.2022

8:30

Spolupráca s obcou Silica. Budú sa čistiť lokality v širšom okolí modrej a červenej turistickej trasy ( smerom od obce na sever) na Silickej planine. Začiatok pred obecným úradom o 8:30 hod. Pôjde sa pešo a vrecia s odpadom sa následne odvezú terénnymi autami. Zúčastnia sa naši zamestnanci, zamestnanci obce a  dobrovoľníci z obce. Akcia bude propagovaná a vyhlásená v obecnom rozhlase.
Zapojíme do akcie aj Základnú školu s VJM na Silici, ráno pripravíme žiakom prednášku na tému Separácia odpadu s  aktivitami priamo v škole a po desiate sa vydáme na prechádzku k jazierku Farárova jama po žltej turistickej značke a pozbierame odpad, ktorý po ceste nájdeme a následne budeme pozorovať živočíchy a rastlinstvo v okolí a  diskutovať o ochrane prírody.

Viac informácií nájdete tu.

logo Národný park Slovenský kras

Národný park
Slovenský kras

24.9.2022.

9:00

Lokalita: trasa povedie cez planinu Horný vrch späť do Jablonova
Miesto stretnutia: Jablonov nad Turňou
Turisticko-vzdelávacia exkurzia Krížom-Krasom, ktorú organizuje EduTrek Slovakia spojená s čistením celej trasy. Trasa s názvom TAJOMSTVO LIPOVÉHO MOSTA – planina Horný vrch vedie cez Národný parkSlovenský kras.

Viac informácií nájdete tu.

Logo Národný park Nízke Tatry

Národný park
Nízke Tatry

23.-24.9.2022 8:00

Čistenie katastrov obcí a  vodných tokov v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a zapojením marginalizovaných rómskych komunít : Nižná Boca, Závažná Poruba Iniciatíva EPICENTRUM, Pavčina Lehota, Lazisko, Komunitná Nadácia Liptov, OZ Čierny Váh, Dolná Lehota, Telgárt, Šumiac, Heľpa, Závadka nad Hronom, Polomka, Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Valaská, Brezno, Mýto pod Ďumbierom, Jarabá

Viac informácií nájdete tu.

Logo Muránska Planina

Národný park
Muránska Planina

23.9.2022

9:00

Čistenie sysľoviska Biele vody pri Muráni a trasu Náučného chodníka Muránsky hrad spoločne s obcou Muráň, občianskymi združeniami, dobrovoľníkmi a žiakmi Základnej umeleckej školy Revúca. Vyčistí sa tak na záver sezóny jedna z najnavštevovanejších lokalít v  Národný parkMuránska planina, ktorá zo strany návštevníkov dostala naozaj zabrať.

Viac informácií nájdete tu.

Logo Národný park Poloniny

Národný park Poloniny

25.9.2022

9:00

Čistenie na trase TCH Príslop-Gazdoráň a rieka Ublianka. V spolupráci s Obecným úradom Jalová bude odstránená nelegálna skládka v k.ú. Jalová. Aktivita je určená širokej verejnosti, školským zariadeniam, členom dobrovoľnej stráže prírody,zástupcom neziskových organizácií.

Viac informácií nájdete tu.

logo Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj

23.-24.9.2022

8:00

Čistenie celého územia Národného parku Slovenský raj - plošné vyčistenie turistických chodníkov v spolupráci so Slovenským skautingom za účasti skautov a dobrovoľníkov.
Druhou aktivitou bude vyčistenie Prielomu Hornádu (A zóna) v spolupráci s  vodákmi, rybármi a miestnymi občanmi obce Hrabušice. Ďalej sa zapoja do  likvidácie nelegálnej skládky v lokalite Popová v  Národný parkSlovenský raj (v spolupráci s obcou Vernár).

Viac informácií nájdete tu.

Logo Malá Fatra

Národný park
Malá Fatra

23.9.2022

9:30

Čistenie rieky Varínka, v  spolupráci s miestnami obyvateľmi obcí, ktorými rieka preteká od jej prameňa po až po vlievanie sa do Váhu - Terchová, Belá, Stráža, Krasňany a  Varín. Rieka Varínka je Územie európskeho významu (SKUEV0221 Varínka) a patrí do sústavy území NATURA 2000.Spolupráca: základné školy, Nadácia KIA Slovakia - poskytne zamestnancov -dobrovoľníkov, Slovenských skautov v regióne a v daných obciach, MAS Terchovská dolina, OZ Rozsutec z Terchovej.

Viac informácií nájdete tu.

logo Veľká Fatra

Národný park
Veľká Fatra

23.9.2022

9:00

Čistenie lokality rieky Revúca. Rieka pretekajúca na hranici dvoch národných parkov - Nízke Tatry a Veľká Fatra, je zároveň národnou prírodnou rezerváciou, ako aj územím európskeho významu. Po dohode so Správou Národný parkNízke Tatry, by to mohla byť spoločná akcia obidvoch národných parkov. Stretnutie pred Obecným úradom Liptovské Revúce. Spolupráca: Správy Národný parkVF, Obec Liptovské Revúce, ZŠ Liptovské
Revúce.

Viac informácií nájdete tu.

Logo TANAP-u

Tatranský
národný park

24.9.2022

8:00 -12:00

Akcia Čisté hory (44. ročník) – zamestnanci Správy TANAP-u budú v  rámci 7 ochranných obvodoch na jednotlivých stanovištiach (10 nástupných miest) k dispozícii od 8.00 do 12.00 hodiny. Okrem vriec poskytnú účastníkom podujatia potrebné informácie a prípadne - po predchádzajúcej dohode - aj sprievod.

Viac informácií nájdete tu.


10.9.2022 - Dunaj 

Štátna ochrana prírody SR a Slovenský hydrometeorologický ústav sa v rámci iniciatívy Čisté Slovensko pridali k medzinárodnému projektu Danube Cleanup 2022. V rámci tohto dňa sa čistil Dunaj naprieč celou Európou. Ďakujeme desiatkam dobrovoľníkom a kolegom, ktorí sa do upratovania zapojili.

foto srtretnutia Danube Cleanup 2022

28. 5. 2022 - Meandre Hrona - Národný park Nízke Tatry a Za živé rieky

Tradičné podujatie ČINT (čistenie Nízkych Tatier) sa tento rok zameralo na vyčistenie Prírodnej rezervácie Meandre Hrona od odpadu. Organizátor akcie: Národný park Nízke Tatry, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Nízke Tatry, Iniciatíva Za živé rieky a obec Telgárt.

 

foto Tatry


 

21. 5. 2022 - turistické chodníky v Národný parkMalá Fatra

V sobotu 21.mája 2022 sa uskutočnilo plánované čistenie turistických chodníkov v Národný parkMalá Fatra, ktoré organizovalo Občianske združenie Rozsutec z Terchovej, zastúpené p. Jozefom Mičom, v spolupráci so Správou Národný parkMalá Fatra so sídlom vo Varíne. Podujatia sa zúčastnilo vyše 30 dobrovoľníkov, vrátane pracovníkov Správy Národný parkMalá Fatra a riaditeľa správy RNDr. Michala Kalaša.

Vyčistené boli nasledovné úseky turistických chodníkov: celý Zbojnícky chodník až do sedla Príslop, Náučný chodník Diery vo všetkých jeho úsekoch (Dolné Diery, Nové Diery, Horné Diery), Podrozsutec, Medziholie, žltý chodník na Poludňový Grúň a Osnica.

Akciou sme sa pripojili k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR, ktoré prostredníctvom kampane Čisté Slovensko koordinuje a organizuje upratovacie akcie na celom Slovensku s cieľom vyčistiť voľne pohodený odpad v prírode. Teší nás, že odpadu v chránenom území nebolo veľa, čo svedčí o uvedomelých návštevníkoch so záujmom o zdravé a čisté životné prostredie.

foto čistenie prírody


 

6. 5. 2022 - brehy Klátovského ramena

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Bratislave a OZ Zelené dedičstvo – Zöld örökség začínajú revitalizovať Klátovské rameno. Spolu s partnermi sme už zmapovali prvé skládky nelegálneho odpadu v okolí Klátovského ramena.

foto mapa


 

5. 5. 2022 - Banská Bystrica - povodie Hrona

Zamestnanci Riaditeľstva Štátnej ochrany prírody SR sa v rámci aktivít spojených s Dňom Zeme a akcie Za krajšie mesto zapojili do čistenia voľne pohodeného odpadu v našej prírode a vyzbierali 66 vriec malého a iného veľkobjemového odpadu v Banskej Bystrici v povodí rieky Hron. 

foto z čistenia prírody


 

23. 4. 2022 - Skalica - čistenie mesta a Zlatníckeho potoka

Skaličania čistili svoje mesto s účasťou a pomocou štátneho tajomníka Michala Kiču.

čistenie mesta a Zlatníckeho potoka čistenie mesta a Zlatníckeho potoka


 

22.4.2022 Revúca - čistenie rieky Muránka a jej prítokov

Pri príležitosti Dňa Zeme sa od piatka 22. apríla 2022 konali v našom regióne viaceré podujatia zamerané na čistenie rieky Muránka a jej prítokov. Zapojiť ste sa mohli v mestách Revúca, Jelšava a v obciach Muráň a Meliata. 

Do čistenia riek Muránka, Zdychavka, lokality Za Laca a ekocestičky sa v piatok v Revúcej zapojilo spolu 126 ľudí. Po boku pracovníkov Správy Národný parkMuránska planina a Mestského úradu Revúca pracovalo 94 žiakov a študentov a 12 pedagógov takmer všetkých miestnych základných a stredných škôl. Spoločne sa nám podarilo z riek i lokalít, ktoré majú slúžiť miestnym ľuďom na oddych a vzdelávanie, vyzbierať 151 vriec odpadu, pneumatík a ďalšieho nadrozmerného odpadu. Z časti riek Zdychavka a Muránka a bezprostredného okolia Revúcej tak zmizlo približne 2590 kg odpadu. Naše tradičné podujatie Spoločne za čistú Muránku však nebolo jediným podujatím, ktoré v tento deň v meste prebiehalo. Žiaci ZŠ Hviezdoslavova vyčistili aj ďalšie lokality v meste.

foto žiakov pri čistení prírody

 


 

22. 4. 2022 - Spišská Nová Ves - upracme si mesto

MŽP prevzalo záštitu nad aktivitou ku Dňu Zeme - video an Facebooku: https://fb.watch/cG1cRaZGay/


 

19. 4. 2022 - Čistenie údolia Slatiny (Riekoles pri Slatinke)

Viac info - udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3081355272077176


 

14. 4. 2022 - Čistenie sútoku Hrona a Slatiny vo Zvolene (Balkán)

Viac info - udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/344868604258322


  

9. 4. 2022 - Veľke čistenie Vodného diela Žilina

Viac info - udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/4911879878895877


 

Tvoríme kultúru čistej prírody

Voľne pohodený odpad v prírode a nelegálne skládky sú dlhodobým problémom Slovenska. Obaly, papiere a ďalšie smeti sa nedôslednosťou a nezáujmom dostávajú do prírody a znehodnocujú a škodia životnému prostrediu. Tento „littering“, teda voľne pohodený odpad, je nepekným javom, ktorý „zdobí“ slovenskú prírodu a je negatívnou vizitkou nášho vzťahu k našej krajine. Je načase, aby sme spojili úsilie a upratali si naše prírodné bohatstvo. Práve preto štartujeme iniciatívu Čisté Slovensko. Vzťah k prírode je úzko spätý so slovenskou kultúrou a životom a dnes hovoríme jasne, že naša kultúra je kultúrou čistej prírody bez odpadkov, smetí a nelegálnych skládok.

Ilustrácia upratovania

Littering - voľne pohodený odpad

Prvým je spomínaný „littering“ teda odhadzovanie odpadu do prírody. Jedným z dôležitých krokov predchádzaniu litteringu je prijatie zálohového systému, vďaka ktorému Slovenská republika od 1.1.2022 vytvorila systém na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, aby sa neodhadzovali do prírody. Napriek veľkému prínosu zálohového systému odpad, ktorý sa už v prírode nachádza, takýmto spôsobom späť nedostaneme. Práve v tomto smere je potrebné spojiť sily a podať životnému prostrediu pomocnú ruku. Vzťah k prírode je úzko spätý so slovenskou kultúrou a životom a dnes jasne hovoríme, že naša kultúra je kultúrou čistej prírody bez odpadkov smetí a nelegálnych skládok.

Ilustrácia upratovania

Nelegálne skládky

Druhým veľkým problémom Slovenska sú nelegálne skládky. Hovoríme o ľahostajnom, nezodpovednom a nezákonnom správaní sa jednotlivcov a firiem, ktoré poškodzuje životné prostredie a je hrozbou pre ľudí. Odstraňovanie nelegálnych skládok je náročný proces, za ktorý sú zodpovedné obce. Tie majú zníženú schopnosť reagovať, pretože ide o finančne náročný proces, ktorý je často spojený s trestnou činnosťou a nebezpečným odpadom. Cieľom ministerstva životného prostredia a iniciatívy Čisté Slovensko je podať obciam pomocnú ruku a aktívne odstraňovať čierne skládky na ich území.

Ako sa môžete zapojiť do iniciatívy Čisté Slovensko?

Čisté Slovensko dosiahneme spoločným úsilím. O všetkých čistiacich aktivitách budeme informovať na sociálnych sieťach MŽP SR a na tejto webstránke. Aktuálny zoznam podujatí kampane Čisté Slovensko vám umožní zapojiť sa do upratovania spolu s nami. Pre všetkých dobrovoľníkov sú pripravené potreby na čistenie našich lesov a riek, sprievodný program a občerstvenie. Tešíme sa na vašu účasť a podporu.

Ilustrácia upratovania

Osveta a vzdelávanie

Hovoriť o súčasných problémoch nestačí, je potrebné prinášať aj riešenia. Jedným z nich je aj vzdelávanie ľudí na Slovensku o škodlivosti odpadov na prírodu a zdravie. Chceme premeniť ľahostajnosť k prírode na záujem a starostlivosť o ňu. Ako to dosiahneme? Hovorme o prírode a jej krásach, ktoré si tak vážime. Učme sa o zvieratách a rastlinách a ekosystémoch, v ktorých žijú. Pripomeňme si, že tak, ako sme my súčasťou prírody, aj príroda je súčasťou nás. Nezabúdajme, že na to, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie, musíme sa naučiť dôsledne ju chrániť a udržiavať ju čistú. Prejavujme náš vzťah k Slovensku a k prírode tým, že ju budeme spoznávať a tým aj chrániť a obnovovať.