hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov - CITES

Obchodovanie s ohrozenými druhmi po Brexite

!POZOR dôležité! - BREXIT A ZMENY PRE DRŽITEĽOV EXEMPLÁROV - aktualizácia

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV 

Zmena údajov v druhovej karte exemplára živočícha sa v súlade so zákonom č. 15/2005 Z. z. od 1.1.2021 oznamuje na Štátnu ochranu prírody SR poštou na adresu Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04 Bratislava, alebo elektronicky na adresu .

- Od 1.1.2021 už nie je možné oznamovať vyznačenú zmenu v druhovej karte spolu so žiadosťou o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností na MŽP SR, keďže zmena údajov v druhovej karte sa oznamuje samostatne na Štátnu ochranu prírody SR. 

- Od 1.12.2020 MŽP SR obmedzilo vývoz a komerčnú činnosť s vybranými druhmi mačkovitých šeliem.

- Žiadosti o vydanie príslušných dokladov (povolenie na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, výnimka zo zákazu komerčných činností, súhlas na premiestnenie) ako aj neplatné doklady (napr. z dôvodu úhynu exemplára živočícha) sa od 1.1. 2021 naďalej posielajú na MŽP SR.

- Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov mačkovitých šeliem (Neofelis nebulosa, Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris, Uncia uncia) je možné na MŽP SR zasielať písomne alebo elektronicky na adresu .

- Tlačivá: „Druhová karta exemplára živočícha“, „Evidenčný zoznam exemplárov rastlín“ a „Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona“ je možné objednať aj v spoločnosti ŠEVT, a.s.

Žiadosti a ich náležitosti

Informácie k novele zákona a vyhlášky CITES od 1.1.2019

Evidencia

Rôzne informácie

Právne predpisy

Právne predpisy ES a EÚ

Zoznam certifikátov prehlásených MŽP SR za neplatné

Výročné správy

Zoznam vedeckých inštitúcií registrovaných na MŽP SR podla čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) c. 338/97