hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Iné dokumenty manažmentu k Programu Slovensko

Definícia a obsah iných dokumentov manažmentu chránených území a druhov a postup pri ich príprave a schvaľovaní, ako aj jeho 5 príloh, boli schválené 25. júna 2024 na úrovni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v tomto znení:

 

 V prípade otázok sa obráťte, prosím, na odbor ochrany prírody (jana.durkosova@enviro.gov.sk a ).