hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2021/026277-Ko

19.10.2021 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2021/026171-Ko

19.10.2021 Predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP1-2021/026206-MT

19.10.2021 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP1-2021/026173 - PF

18.10.2021 Povolenie výnimky a vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2021/025897-MT

13.10.2021 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP3-2021/025781

12.10.2021 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na 4 ks drevín v druhovom zložení borovica rastúcich na parcele KN-C 228/16 v k.ú. Badín pre žiadateľa Katarínu Anderssen.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.