Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2020/013400-MB

30.03.2020 náhodná ťažba na lesnom celku Brusno Štátne

OU-BB-OSZP1-2020/013341

26.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky k usporiadaniu športových podujatí