domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2020/032301-MB

02.12.2020 výrub drevín, v k.ú. Kostiviarska

OU-BB-OSZP1-2020/031580-Ku

01.12.2020 Konanie o povolení výnimky

OU-BB-OSZP3-2020/032127-VIS

30.11.2020 Vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Slovenská Ľupča