Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2020/018478/KM

17.02.2020 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2020/017937/SA

14.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby "Telekomunikačná stavba FTTH_PP_KBV_Tatranská Lomnica" v TANAP.

OU-PO-OSZP1-2020/017616/SA

11.02.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v TANAP, v súvislosti so zabezpečením náhradnej kyvadlovej automobilovej dopravy po asfaltovej ceste na Hrebienok z dôvodu údržby vozňa pozemnej lanovej dráhy na Hrebienok v termíne od 28.09.2020 do 20.11.2020.