Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP3-2020/018797

24.03.2020 Oznámenie o výrube, v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-TT-OSZP1-2020/019105

20.03.2020 Žiadosť spoločnosti EKOREM s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany o povolenie výnimky zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovými vozidlami na územie, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom vjazdov je pravidelná údržba ochranného pásma trasy plynovodu, resp. vykonávanie výrubov stromov a výsek porastov prirodzene zmladených krov a drevín rastúcich v ochrannom pásme plynovodu UT TU Malženice GU – TU Jablonica 700/63 v k. ú. Trstín a v k. ú. Rozbehy. Trasa plynovodu prechádza aj územím Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP3-2020/018991

Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov