Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Lučenec

OU-LC-OSZP-2020/003092

24.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Fiľakovo

OU-LC-OSZP-2020/002992

21.02.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Budiná a Divín