Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP1-2020/093393-LAJ

06.07.2020 Žiadosť o predĺženie súhlasu pre vrt Jakubov 63.

OU-BA-OSZP3-2020/ 93351/POS

06.07.2020 vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na zriadenie a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice v oddelenej časti areálu Mini ZOO Devín.

OU-BA-OSZP1-2020/092963-LAJ

03.07.2020 Žiadosť o zmenu rozhodnutia vo veci povolenia výnimky vjazdu motorovým vozidlom do lokality Štrkovisko na Židovkách