Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP3-2020/ 050417/TRV

17.02.2020 aplikácia chemického postrekov na ničenie buriny v rokoch 2019 -2022 BA IV

OU-BA-OSZP1-2020-050542-LAJ

17.02.2020 jazdenie a státie motorovým vozidlom do CHKO Záhorie

OU-BA-OSZP1-2020/049708/ROA

14.02.2020 jazdenie a státie motorovými vozidlami do územia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

OU-BA-OSZP1-2020/049671/ROA

13.02.2020 jazdenie a státie motorovými vozidlami k plávajúcemu zariadeniu Jarovecké rameno v CHKO Dunajské luhy a PR Dunajské ostrovy