Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP1-2020/092963-LAJ

03.07.2020 Žiadosť o zmenu rozhodnutia vo veci povolenia výnimky vjazdu motorovým vozidlom do lokality Štrkovisko na Židovkách

OU-BA-OSZP1-2020/091387-LAJ

30.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na banskú činnosť pre sondu Závod 80.