domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-BS-OSZP-2019/001240

Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parc. č. C KN 3109/1 - 7, v k. ú Štiavnické Bane.