domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/039856/Ora

17.09.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu a povolenie výnimky zo zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/036548/Ora

17.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu zo zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/039938/Drn

14.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone, v súvislosti s výskumom.