hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2021/038585/Buk

17.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č.543/2002 Z. z.
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Odštepný závod Žilina, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2021/038420/Buk

16.09.2021 Žiadosť o súhlas na organizovanie spoločenských podujatí : BDO- Babohorský krossduatlon, 2. Deň horskej záchrannej služby, 3. Beh cez štyri chotáre

Žiadateľ: Obec Oravská Polhora, obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 02947 Oravská Polhora

OU-ZA-OSZP1-2021/038277/Kub

14.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.
Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorisnkej č. 2207, 022 01 Čadca

OU-ZA-OSZP1-2021/038274/Kub

14.09.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.
Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš