hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2024/030908/Buk

22.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimiek v súvislosti s terénnym výskumom v NP Veľká Fatra

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

OU-ZA-OSZP1-2024/032797/Kub

17.04.2024 Žiadosť o vydanie výnimky zo zakázaných činnosti zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: Jakub Vojtek

OU-ZA-OSZP1-2024/032802/Kub

17.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti a vydanie súhlasov zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/032790/Buk

17.04.2024 Žiadosť o predĺženie výnimky v súvislosti so zásobovaním horskej chaty pod Borišovom.

Žiadateľ: Ľubomír Kľučiar