domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/041271/Bra

24.09.2020 Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie motor. vozidlám v NP Malá Fatra v rámci konzervácie a obnovy NP Starý hrad, k.ú. Nezbudská Lúčka.

Žiadateľ: PRODIS+, s.r.o., Tvarožkova 17, 811 03 Bratislava

OU-ZA-OSZP1-2020/041275/Bra

24.09.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia k vyznačeniu cykloturistických trás

Žiadateľ: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

OU-ZA-OSZP1-2020/041348/Bra

24.09.2020 Žiadosť o vydanie povolenia k odberu vzoriek terestrických siníc a rias na území NP Malá Fatra v súvislosti s plánovanou bakalárskou prácou.

Žiadateľ: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno (ČR)

OU-ZA-OSZP1-2020/040836/Drn

23.09.2020 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu zo zákona.