Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/030992/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/031001/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/029104/Ora

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu.

OU-ZA-OSZP1-2020/031071/Drn

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/031076/Drn

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2020/030771/Bra

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie podujatia "Východ slnka - otvorenie lezeckej sezóny" k.ú. Poluvsie a Porúbka

Žiadateľ: Občianske združenie Slnko na SKALÁCH, Ul. 1. mája 895/20, 010 01 Žilina