hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BB-OSZP3-2022/009066

Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v k.ú. Ľubietová na parcele KN-E 1415/1, 1416/1, 1418  podľa § 47 ods. 3 )  zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Ing. Danu Bódiovú na výrub 200 ks drevín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.