domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-BB-OSZP3-2020/028728-ZI

Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa Pasienkovú spoločnosť Donovaly podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny. Jedná sa o výrub  3 ks smrek  z dôvodu umiestnenia kontajnerového stanoviska na triedený odpad,na parcele KN-C 1576/1, 3206/2  v k.ú. Donovaly.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.