hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BB-OSZP3-2021/025781

Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na 4 ks drevín v druhovom zložení borovica rastúcich na parcele KN-C 228/16  v k.ú. Badín pre žiadateľa Katarínu Anderssen.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.