hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-BB-OSZP3-2021/009909

Konanie o vydaní súhlasu  na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  pre žiadateľa Petra Ruska. Jedná sa o výrub  drevín   na parcele  č. 655/2  v k.ú. Turecká.  Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav. Jedná sa o výrub drevín v druhovom zložení 2 ks buk, 2 ks borovica.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.