hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ochrana prírody - správne konania

12702/2023-6.3

25.09.2023

12695/2023-6.3

25.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2023/042932

25.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP-2023/054957/Skv

25.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu k výrubu chránených stromov podľa zákona 543/2002 Z.z. v k. ú. LeštinyŽiadateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Leštiny, Leštiny 67, 026 01 Dolný Kubín

OU-BB-OSZP1-2023/042877

22.09.2023 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP3-2023/043316-MB

22.09.2023 výrub v k.ú. Oravce

OU-ZA-OSZP1-2023/054289/Kub

22.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP3-2023/043230-MB

21.09.2023 výrub v k.ú. Donovaly

OU-BB-OSZP1-2023/043041

20.09.2023 Vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP3-2023/043034

20.09.2023 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. pre žiadateľa Ing. Lukáša Malatínca na parcele 1717/8, 1717/7 v k.ú. Hrochoť. Jedná sa o výrub náletových drevín drevín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP3-2023/040477-MB

20.09.2023 RUSES-okresu Banská Bystrica

OU-ZA-OSZP1-2023/052636/Skv

20.09.2023 Žiadosť o vydanie povolenia na výrub stromu - 1 ks (borovica), v k. ú. Súľov - Hradná

Žiadateľ: Patrik Hanák, Zuzana Hanáková, Ružová 1638/42, 010 01 Žilina

OU-BB-OSZP3-2023/042770/ŠM

19.09.2023 výrub v k.ú. Špania Dolina

12567/2023-6.3

19.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. j) zákona o OPaK

12457/2023-6.3

19.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]