Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-RS-OSZP-2020/011997

07.07.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie a košarovanie v k.ú. Tisovec , podľa §13 a §14 zákona č.543/2002 Z.z pre Rastislava Roška.

OU-ZC-OSZP-2020/000830

07.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zničenie alebo poškodenie biotopu európskeho významu.

9073/2020-6.3

07.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9105/2020-6.3

07.07.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BA-OSZP1-2020/093393-LAJ

06.07.2020 Žiadosť o predĺženie súhlasu pre vrt Jakubov 63.

OU-BA-OSZP3-2020/ 93351/POS

06.07.2020 vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na zriadenie a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice v oddelenej časti areálu Mini ZOO Devín.

2020/008947

06.07.2020 Konanie k náhodnej ťažbe podľa § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.

2020/008923

06.07.2020 Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe

2020/008931

06.07.2020 Konanie podľa § 13 ods.7 a § 14 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe

OU-ZA-OSZP1-2020/030992/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/031001/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/029104/Ora

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]