domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Ochrana prírody - správne konania

OU-SN-OSZP-2020/013716

18.09.2020 Daniela Olexiová, Tatranská 202/86, 053 11 Smižany - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. Smižany, Košiarny briežok

OU-BR-OSZP-2020/008728Bal

18.09.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-LC-OSZP-2020/010310

18.09.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Pleš

OU-SA-OSZP/2020/006424-2

17.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Jaseň - Mesto Šaľa

OU-KN-OSŽP-2020/013846

17.09.2020 Súhlas na státie plávajúceho zariadenia s evidenčným označením SK-4-34089 na vodnom toku alebo inej vodnej ploche v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, a to pri pravom brehu Váhu v rkm 4,220 – 4,240 na pozemku s p.č. 12071/14 v k.ú. Komárno - Svätý Peter

OU-ZA-OSZP1-2020/039856/Ora

17.09.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu a povolenie výnimky zo zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/036548/Ora

17.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu zo zákona.

OU-BB-OSZP1-2020/025956-VL

17.09.2020 Výrub drevín v k. ú. Špania Dolina
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]