MŽP SR

Konania ministerstva

9812/2020-6.3

04.08.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany