hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Územia európskeho významu

SKUEV0229 Bukovské vrchy

04.04.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu.

SKUEV0210 Stinská

04.04.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0210 Stinská do národného zoznamu území európskeho významu.

SKUEV0824 Dolný tok Ipľa

22.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu.

SKUEV0819 Vážsky Dunaj

22.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0819 Vážsky Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0074 Dubník

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0074 Dubník do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0091 Ploská hora

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0091 Ploská hora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0066 Kamenínske slaniská

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0066 Kamenínske slaniská do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0070 Martovská mokraď

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0070 Martovská mokraď do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0092 Dolnovážske luhy

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0092 Dolnovážske luhy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0220 Šaštínsky potok

13.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0220 Šaštínsky potok do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0307 Tatry

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0307 Tatry do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0072 Detvice

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0072 Detvice do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV1227 Čiližské močiare

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV1227 Čiližské močiare do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0820 Dolný tok Hrona

03.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0820 Dolný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0395 Pohrebište

03.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0395 Pohrebište do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]