hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2020/014489

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie TTP, nachádzajúcich sa na parcelách C KN č.7841,7843,7844,7932 v k.ú. Tisovec , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z