hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2020/011576

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie pastvín, nachádzajúcich sa na parcelách C KN č.891,892,893 a 894 v k.ú. Mojín , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z