hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2024/24808-MB

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín pre právnickú osobu v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Strelníky na parcele KN-E 1280/3 v rozsahu 735 ks stromov a 330 m2 krovitého porastu z dôvodu čistenia trvalého trávnaté porastu a následne využitie pozemku na pasenie.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2024/024808/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.