hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/042295-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Donovaly na parcelách KN-C 1489, 1483/7 v rozsahu 12 ks smreka, 2 ks borovice, 2 ks hrabu, 1 ks brezy, 1 ks buka z dôvodu ohrozenia majetku, ľudských životov a zhoršeného zdravotného stavu drevín (vysychanie).


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/042295/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.