hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/042171-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. od spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava na lokalitách a v rozsahu:

Lokalita D1: KN-C 741/137, 741/20, 741/136, 741/183, 741/181, 741/93, 741/145, 741/81, 742/4, 741/57, 741/102, 741/161, 741/58, 741/144, 741/79, 741/53, 741/1, 741/185, 741/92, 741/95, 741/94, 741/90, 741/169, 741/84, 741/143, 741/160, 742/1, 741/50, 741/134, 740/7, 740/15, 741/100, 741/97, 741/91, 741/146, 741/170, 741/59, 741/168, 741/73, 741/76, 741/72, 741/74, 741/70, 742/2, 741/52, 741/167, 741/182, 741/88, 741/80, 741/157, 741/77, 741/156, 741/51, 741/54, 740/12, 740/9, 740/8, 741/133, 741/98, 741/96, 741/158, 741/75, 741/175, 742/3, 741/132, 936/6, 741/89, 741/85, 741/83, 741/87, 741/69, 741/78, 741/159, 740/17, 741/138, 740/6, 741/99, 741/101, 741/176, 741/86, 741/82, 741/77, 745/3, 743/3, 744/2, 745/7, 744/1, 745/6, 744/3, 745/2, 744/6, 744/4, 936/13 v k.ú. Senica v rozsahu 105 ks stromov a 5568 m2 krovitého porastu
Lokalita D2: 935/13, 936/4, 936/18, 936/17, 936/19, 936/1, 936/5, 936/3, 936/16, 935/40, 935/1, 741/53, 937/7, 939/9, 939/1, 935/15, 939/10, 939/5, 939/11, 935/16, 939/4, 935/14, 939/3, 939/8, 935/39, 936/25, 936/9, 936/8, 938/3, 937/7, 935/38, 937/12, 938/2, 938/1, 936/2, 936/11, 937/14, 937/15, 936/22, 936/7, 936/21, 936/15, 937/13, 936/6, 938/4, 937/1, 936/14, 937/6, 936/10, 939/6, 936/24, 936/13, 936/23, 936/20 v k.ú. Šalková v rozsahu 36 ks drevín
Lokalita D3: 741/24, 741/25 v k. ú. Senica v rozsahu 1 ks stromov
Lokalita D4: 741/41 v k. ú. Senica v rozsahu 4 ks stromov
Lokalita D5: 735/102 v k. ú. Senica v rozsahu 50 m2 krovitého porastu
Lokalita D6: 735/102, 735/96, 735/97, 735/98, 735/91, 735/93, 735/99, 735/101, 735/95 v k. ú. Senica v rozsahu 4 ks stromov
Lokalita D7: 1234/1 v k. ú. Šalková v rozsahu 405 m2 krovitého porastu
Lokalita D8: 374/18 v k.ú. Senica v rozsahu 27 ks stromov a 319 m2 krovitého porastu
Lokalita D9: 769/16, 769/5, 769/25 v k. ú. Senica v rozsahu 12 ks stromov
Lokalita D10: 772/12, 772/13, 772/14, 770/1, 770/6 v k. ú. Senica v rozsahu 9 ks stromov a 150 m2 krovitého porastu
Lokalita D11: 753/3, 753/1, 738/21, 920/7, 920/8, 920/2, 769/11, 769/10, 769/7, 769/4 v k. ú. Senica v rozsahu 990m2 krovitého porastu
Lokalita D12: 764/3, 765/1, 766/1, 767/1, 764/5, 765/2, 765/3, 766/3, 766/4, 764/6, 764/4, 765/4, 765/5, 766/5, 766/6, 766/7, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 767/7, 767/6, 767/5 v k. ú. Senica v rozsahu 115 ks stromov
Lokalita D13: 887, 949/2 v k.ú. Šalková v rozsahu 11 ks stromov a 47 m2 krovitého porastu
Lokalita D14: 908/, 937/1, 944/1, 935/1, 906, 907 v k. ú. Šalková v rozsahu 6 ks stromov
Lokalita D15: 1224, 1222/1, 1220/2, 1220/12 v k. ú. Šalková v rozsahu 1 ks dreviny a 1450m2 krovitého porastu
Lokalita D16: 933/8, 933/9, 933/6, 933/7 v k. ú. Šalková v rozsahu 9 ks stromov a 55 m2 krovitého porastu
Lokalita D17: 1234/1, 741/1, 1236/1 v k. ú. Šalková v rozsahu 9 ks stromov a 71 m2 krovitého porastu
Lokalita D18: 934/1, 946/2 v k.ú. Šalková v rozsahu 27 ks stromov a 25 m2 krovitého porastu
Lokalita D21: 1029 v k.ú. Šalková v rozsahu 4 ks stromov a 660 m2 krovitého porastu
Lokalita D22: 1029 v k.ú. Šalková v rozsahu 1 ks stromu
Lokalita D23: 1047 v k. ú. Šalková v rozsahu 25 m2 krovitého porastu
Lokalita D24: 1033/2 v k.ú. Šalková v rozsahu 6 ks stromov a 20 m2 krovitého porastu
Lokalita D25: 852/1, 853/4 v k. ú. Šalková v rozsahu 9 ks stromov a 40 m2 krovitého porastu
Lokalita D27: 855/3 v k. ú. Šalková v rozsahu 2 ks stromov
Lokalita D28B: 1023/4 v k.ú. Šalková v rozsahu 525m2 krovitého porastu

Lokalita D29: 1023/4 v k. ú. Šalková v rozsahu 8 ks stromov a 7088 m2 krovitého porastu

Lokalita D30: 968/2, 826, 825, 823, 1020/2, 1020/24, 1020/26, 1020/3, 1021/1, 829, 824/1 v k.ú. Šalková v rozsahu 91 ks stromov a 25 m2 krovitého porastu

Lokalita D31: 1017/1, 1018/1 v k.ú. Šalková v rozsahu 34 ks stromov a 55 m2 krovitého porastu

Lokalita D32: 1019/1 v k.ú. Šalková v rozsahu 16 ks stromov a 25 m2 krovitého porastu

Lokalita D33: 3031/2, 1993/8, 1993/25 v k.ú. Slovenská Ľupča v rozsahu 1495 m2 krovitého porastu

Lokalita D35: 759/9, 759/24, 759/7, 759/23, 760/15, 760/16, 760/17, 760/8, 760/11, 748/38 v Senica v rozsahu 29 ks stromov

Lokalita D36: 934/12, 934/15, 934/20 v k. ú. Šalková v rozsahu 5 ks stromov

Lokalita D38: 863/17 v k. ú. Šalková v rozsahu 1 ks stromu

Lokalita D39: 858, 867, 868, 865 v k.ú. Šalková v rozsahu 2200m2 krovitého porastu

Lokalita D40: 856 v k. ú. Šalková v rozsahu 20m2 krovitého porastu

Lokalita D42: 1033/2 v k.ú. Šalková v rozsahu 34 ks stromov

Lokalita D47: 1993/10, 3031/2 v k. ú. Slovenská Ľupča v rozsahu 250 m2 krovitého porastu

Lokalita D48: 2416/4, 2414/3, 2426/1 v k. ú. Slovenská Ľupča v rozsahu 60 m2 krovitého porastu

Dôvodom výrubu je výstavba Rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/042171/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.