hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/07062/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 3 ks stromov druhu borovica na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 2429/2, k. ú. Badín, druh trvalý trávny porast. Žiadateľkou je Barbora Moravčíková, Horná Mičiná 153. Dôvodom je stavba domu.