hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2020/029510-VL

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Kordíky na parcele č. 1087/88. Jedná sa o výrub drevín v počte 12 ks rôzneho drevinového zloženia z dôvodu bezprostredného ohrozovania majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.