hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2020/011179-MB

Ohlásenia náhodnej ťažby  v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. zo dňa 21.02.2020 v lesnom celku Brusno Neštátne:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu martina.brozmanova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

JPRL – 2370_0, 2373a0, 2373b0, 2373c0 

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 320

Stupeň ochrany prírody – 2

OP NP Nízke Tatry, CHVU018, SKUEV0302.