hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2024/013923

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti vydania súhlasu z § 14 ods. 2 písm. d) zákona, § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d) zákona a z § 16 ods. 2 v znení § 14 ods. 2 písm. d) zákona za účelom vykonania letu bezpilotným lietajúcim zariadením za účelom vytvorenia krátkych a zaujímavých video záberov pre propagáciu našej prírody doma na internete a v zahraničí.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.