hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2023/040393

Konanie vo veci žiadosti  povolenia výnimky podľa  zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov  na vjazd osobného motorového vozidla do územia Národného parku Nízke Tatry za účelom realizácie obnovy cykloturistického značenia.

Potvrdenie  záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní  je potrebné doručiť  na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.