hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BB-OSZP1-2023/026690

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov z dôvodu organizácie športového podujatia Donovalský Drapák.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1,974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1957 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.