hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2023/024672

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti vydania súhlasu z § 13 ods. 2 písm. i) zákona pre Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu Brezno za účelom vyznačenia turistickej jazdeckej trasy Huculská Magistrála, so začiatkom trasy v sedle Zbojská, okolo Klenovského Vepra po zvážnici, cez Sihlu (s napojením sa z Čierneho Balogu cez Vydrovo), Obrubovanec, Štomp až ku chate pod Hrbom, s dĺžkou 87 km. Trasa by sa priamo napojila na existujúce jazdecké turistické trasy v NP Muránska planina.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.