hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/037392

Konanie vo veci žiadosti o  vydanie povolenia výnimky podľa zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd snežných skútrov ARTIC CAT PANTERA 350, YAMAHA WYKING 540 a ALPINA SHERPA 1,2 za účelom zimnej úpravy bežeckej trate v lokalite sedlo malý Šturec - Nad Túfnou v dĺžke 6,2 km .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.