hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/009073 PF

Udelenie výnimky na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie – po účelovej komunikácii parc. č. C-KN 1726, 1727, 1728 a so státím na parcele č. E 1352 v k.ú. Čabradský Vrbovok max. 5 motorových vozidiel z § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona a pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce na pozemkoch v PR Čabraď C-KN parc. č. 1319, 1391, 1393, 1401/1, 1446, 1448, 1449, 1452/1, 1453/1, 1474, 1715/1, 1751/1 v k.ú. Čabradský Vrbovok z §  § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona za účelom ochranný, zachovania a zveľadenia krajinného obrazu hradu Čabraď, podhradia atd. .