hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/025353 PF

 

Konanie vo veci žiadosti povolenia výnimky na vstup a vjazd MV v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do  CHKO Štiavnické vrchy.  O výnimku sa žiada z dôvodu opravy existujúceho diaľkového optického kábla Zvolen – B. Štiavnica v úseku Hronská Dúbrava – B. Štiavnica.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. L. Štúra č.1, 974 05 B. Bystrica  spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.