hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/013341

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 1 písm. b), § 13 ods. 2 písm. k), § 13 ods. 2 písm. l) a § 24 ods. 10 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k usporiadaniu športových podujatí, ktoré sa uskutočnia 27. a 28.06.2020 – Preteky horských bicyklov – Slovenský Pohár MTB Enduro Mýto pod Ďumbierom – Brezno a Slovenský MTB Zjazd Mýto pod Ďumbierom v dňoch 18. a 19.07.2020.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.