Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Veľký Krtíš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši,Imre Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš alebo elektronicky na adresu: v lehote najneskôr do 7 dní od zverejnenia informácie.

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy