hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/00612/KU

 

Spoločnosť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub jedného smreka s obvodom kmeňa 63 cm a jedného llistnatého stromu bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňa 75 cm a 12 mkríkov , ktoré rastú na Píseckej ulici na pozemku C-KN parc.č. 653/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Krtíš so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že stromy sa nachádzajú v trase navrhovaného potrubia CZT.