hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

z/13/00163- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3524/6 CKN žiadateľky Ing. merčákovej, Rimavská Sobota