domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Z-13/00121- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3968 CKN žiadateľa Petra Kováčika, Rimavská Sobota