hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Z-13/00121- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3968 CKN žiadateľa Petra Kováčika, Rimavská Sobota