hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Z- 13/00092 - DG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Bottovo na p.č. 283/CKN žiadateľky Jolany Poszagiovej, Bottovo