hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OURS-OSZP-2019)/005817

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletových drevín – krovín / trnka, ruža šípová/ podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN C č.550/1 v k.ú. Uzovská Panica rastúcich okolo solárnych panelov pre Košickú energetickú spoločnosť, Košice