hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Our-OSZP-2016/011401

Žiadosť vydanie súhlasu na výrub náletových drevín /krovín/ žiadateľa Agro Tomašová, a.s., Tachty 226, 980 34 Tachty v k.ú. Večelkov, Nová Bašta, Tachty, Gemerský Jablonec, Stará Bašta, Bakta, Dúžava, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz, Mojín, Rimavská Sobota, Šiatorská Bukovinka