hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-RS-OSZP-20196/009161

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ladislava Czikó a Ing. Ján Czikó, Veterná 1720/32, Rim.Sobota v k.ú. Chrámec na parcelách CKN č. 2244, 1882, 1885, 1912, 1917, 2381, 2367, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360, 2413, 2514, 2516, 2322, 2320, 2326, 2394, 2395, 2396, 2399, 2272, 2270, 1949, 1954, 1957, 1958, 1965, 1963, 2220, 2221, 2222, 2219, 1971, 1990, 2003, 2025, 2024, 2023, 2011, 2012, 2086, 2076, 1968, 2178, 2179, 2132, 2133, 2117, 2118, 2099