domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2019/021416

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa – polosuchých smrekov, podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcelách č.7580,7586 a 7587 v k.ú. Tisovec