hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-RS-OSZP-2019/017532

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 199,194,195,198,197 pre Pozemkové spoločenstvo v k.ú, Teplý vrch